Ρόλοι Χρηστών και Κατηγορίες Μαθημάτων

Η πλατφόρμα υποστηρίζει διακριτούς ρόλους χρηστών για την υλοποίηση των επιθυμητών εκπαιδευτικών σεναρίων.

  • Εκπαιδευ­τής - Δημιουργός Μαθήματος: είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων.
  • Εκπαιδευόμενος: μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

  • Επιμορφωτής: μπορεί να διαχειρίζεται μια ομά­δα χρηστών (ηλεκτρονικό τμήμα), με σκοπό την υποστήριξη των Καταρτιζόμενων.

  • Διαχειριστής Πλατφόρμας: είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Δημιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών, διαχειρίζεται τα μαθήματα, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδομένων.

 

Επιπλέον, η Πλατφόρμα υποστηρίζει τρεις διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων. Τα ανοικτά μαθήματα είναι τα μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Τα ανοικτά σε εγγραφή είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. Πολλές φορές τα μαθήματα αυτά διαθέτουν κωδικό πρόσβασης (password), τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να εγγραφεί. Τέλος, τα κλειστά μαθήματα είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης που έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο εάν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής.