ΕΕΤΑΑ Μαθαίνω Ψηφιακά

Η πλατφόρμα Μαθαίνω Ψηφιακά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία για την υποστήριξη δράσεων τηλεκατάρτισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.