Γνωριμία με την πλατφόρμα Open eClass (T-ECL100)

Ομάδα Διαχείρισης e-γνώση

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση για τη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass.

 openeclass.jpg

Ενότητες

­

Τι είναι το Open eClass

Η πλ­ατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Μαθαίνω Ψηφιακά.

 

Στόχος

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Σχεδιασμός

Η πλατφόρμα Open eClass είναι σχεδιασμένη με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργούν εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κλπ). Από την πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση.

 

Ευκολία - Φιλικότητα

Παράλληλα, η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισμικού. Ενσωματώνει πολυγλωσσική υποστήριξη και η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά

Στα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εντοπίζονται:

  • οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών
  • οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων
  • η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος
  • η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος

   

Η πλατφόρμα υποστηρίζει διακριτούς ρόλους χρηστών για την υλοποίηση των επιθυμητών εκπαιδευτικών σεναρίων.

  • Εκπαιδευ­τής - Δημιουργός Μαθήματος: είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων.
  • Εκπαιδευόμενος: μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

  • Επιμορφωτής: μπορεί να διαχειρίζεται μια ομά­δα χρηστών (ηλεκτρονικό τμήμα), με σκοπό την υποστήριξη των Καταρτιζόμενων.

  • Διαχειριστής Πλατφόρμας: είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Δημιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών, διαχειρίζεται τα μαθήματα, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδομένων.

 

Επιπλέον, η Πλατφόρμα υποστηρίζει τρεις διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων. Τα ανοικτά μαθήματα είναι τα μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Τα ανοικτά σε εγγραφή είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. Πολλές φορές τα μαθήματα αυτά διαθέτουν κωδικό πρόσβασης (password), τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να εγγραφεί. Τέλος, τα κλειστά μαθήματα είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης που έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο εάν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής.

 

Η εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα επιτυγχάνεται μέσα από μια δομημένη διαδικασία απλών βημάτων

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των Καταρτιζόμενων της EETAA, η διαδικασία της εγγραφής σε μάθημα θα διενεργείται αυτόματα κατά τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών χρήστη.


Κάθε χρήστης στην πλατφόρμα διαθέτει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιέχει τη λίστα με τα μαθήματα που  διαχειρίζεται υποστηρίζει ή παρακολουθεί ανάλογα με το ρόλο του.

 

Για την παρακολούθηση ενὀς μαθήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις "Θεματικές Ενότητες" ή να περιηγηθείτε στο υλικό του μέσα από τα διαθέσιμα εργαλεία του.


 

Για να δείτε πως δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό μάθημα μελετήστε το σύντομο οδηγό "Δημιουργία μαθήματος" και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος".

 

Για να δείτε, ως Δημιουργός μαθημάτων, το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, δηλαδή τα μαθήματα που έχετε δημιουργήσει μελετήστε το σύντομο οδηγό "Προσωπικό χαρτοφυλάκιο Δημιουργού " και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος". 

 

Για να δείτε, ως Δημιουργός μαθημάτων, πως να διαχειρίζεστε ένα ηλεκτρονικό σας μάθημα μελετήστε το σύντομο οδηγό "Διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος "  και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος". 

 

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -