Εισαγωγή
­

Τι είναι το Open eClass

Η πλ­ατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Μαθαίνω Ψηφιακά.

 

Στόχος

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Σχεδιασμός

Η πλατφόρμα Open eClass είναι σχεδιασμένη με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργούν εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κλπ). Από την πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση.

 

Ευκολία - Φιλικότητα

Παράλληλα, η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισμικού. Ενσωματώνει πολυγλωσσική υποστήριξη και η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά

Στα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εντοπίζονται:

  • οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών
  • οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων
  • η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος
  • η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος

   

Σύντομη περιγραφή Open eClass
Σύντομος οδηγός