Εγγραφή σε μάθημα

Η εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα επιτυγχάνεται μέσα από μια δομημένη διαδικασία απλών βημάτων

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των Καταρτιζόμενων της EETAA, η διαδικασία της εγγραφής σε μάθημα θα διενεργείται αυτόματα κατά τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών χρήστη.


Εγγραφή σε μάθημα
Σύντομος οδηγός
Εγγραφή σε μάθημα

Σύντομη παρουσίαση