Χαρτοφυλάκιο χρήστη

Κάθε χρήστης στην πλατφόρμα διαθέτει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιέχει τη λίστα με τα μαθήματα που  διαχειρίζεται υποστηρίζει ή παρακολουθεί ανάλογα με το ρόλο του.