Διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος (Δημιουργός μαθήματος)

Για να δείτε, ως Δημιουργός μαθημάτων, πως να διαχειρίζεστε ένα ηλεκτρονικό σας μάθημα μελετήστε το σύντομο οδηγό "Διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος "  και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος".