Πως δημιουργώ ένα μάθημα (Δημιουργός μαθήματος)

Για να δείτε πως δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό μάθημα μελετήστε το σύντομο οδηγό "Δημιουργία μαθήματος" και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος".

 

Δημιουργία μαθήματος
Σύντομος οδηγός
Δημιουργία μαθήματος

Σύντομη παρουσίαση