ΕΕΤΑΑ Μαθαίνω Ψηφιακά

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Ε.Ε.Τ.Α.Α. » ΕΕΤΑΑ - Πρόγραμμα Κατάρτισης ΔΗΜΟΙ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών και Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΙΣΠ - ΣΜΑ / ΣΜΑΥ (TMHMA 2) (DHM105)Μιλτιάδης Καβράκος και Αθανάσιος Σάκκας
Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών και Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΙΣΠ - ΣΜΑ / ΣΜΑΥ (ΤΜΗΜΑ 1) (DHM103)Μιλτιάδης Καβράκος και Αθανάσιος Σάκκας
Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών και Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΙΣΠ - ΣΜΑ / ΣΜΑΥ (ΤΜΗΜΑ 3) (DHM107)Μιλτιάδης Καβράκος και Αθανάσιος Σάκκας
Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών και Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΙΣΠ - ΣΜΑ / ΣΜΑΥ (ΤΜΗΜΑ 4) (DHM108)Μιλτιάδης Καβράκος και Αθανάσιος Σάκκας
Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών και Πράσινα Σημεία / ΚΑΕΔΙΣΠ - ΣΜΑ / ΣΜΑΥ (Τμήμα 5) (DHM109)Μιλτιάδης Καβράκος και Αθανάσιος Σάκκας
Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΒ), ΚΔΑΥ (ΤMHMA 2) (DHM106)Κωνσταντίνος Πατεράκης
Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΒ), ΚΔΑΥ (ΤΜΗΜΑ 1) (DHM104)Κωνσταντίνος Πατεράκης
Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΒ), ΚΔΑΥ (ΤΜΗΜΑ 3) (DHM110)Κωνσταντίνος Πατεράκης