ΕΕΤΑΑ Μαθαίνω Ψηφιακά

Μαθήματα

 • Κατηγορία: Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 • Ταυτότητα Δράσης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»

  Η Δράση εντάσσεται στο Έργο: «Ενίσχυση/ Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών». Το Έργο αφορά στην πρόσληψη, κατάρτιση και διάθεση για απασχόληση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και σκοπός του είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συνδιαλλαγή των μεταναστών, αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με το Κέντρο Κοινότητας, τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία.

  Φορέας Πολιτικής: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

  Χρηματοδότηση Έργου: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη», «Στερεά Ελλάδα».

  Δικαιούχος Έργου: η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, με ευθύνη την  σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και την προβλεπόμενη διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού του ΑΣΕΠ, επιλογή, πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών σαράντα επτά (47) Δήμων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

  Η Διεύθυνση Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης έχει την ευθύνη παροχής Κατάρτισης στους ανωτέρω Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές και την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών τους.

 • ΕΕΤΑΑ - PRISSM Project (PREN)  -  1 διαθέσιμο μάθημα
 • ΕΕΤΑΑ - Γενικά Μαθήματα (T-GEN)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΕΕΤΑΑ - Πρόγραμμα Κατάρτισης ΔΗΜΟΙ (DHM)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΕΕΤΑΑ - Πρόγραμμα Κατάρτισης ΦΟΔΣΑ (FOD)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα